Vacature Penningmeester Vacature Penningmeester

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is op zoek naar een penningmeester. De penningmeester is een ouderling-kerkrentmeester die zich vooral bezig houdt met het beheer van de financiën van de Protestantse Gemeente te Veenendaal (PGV).
De voornaamste taken bestaan uit het adviseren van het CvK over het financieel beleid, het opstellen van de begroting en jaarrekening. Het Kerkelijk Bureau voert de dagelijkse administratie waar de penningmeester toezicht op houdt.
Ben jij die man of vrouw met ervaring in financiële administratie die een aantal uren per week kan en wil besteden aan het financiële wel en wee van de PGV?
Voor meer informatie: scriba.cvk@pkn-veenendaal.nl 
terug