Algemene informatie AK Algemene informatie AK
De Algemene Kerkenraad (AK) is het beleidsorgaan van onze gemeente. In de Algemene Kerkenraad komen vertegenwoordigers van de wijkkerkenraden, de diaconie, de kerkrentmeesters en de predikanten bijeen om de beleidszaken te bespreken en besluiten te nemen die onze gehele gemeente aangaan. In de AK neemt ook een vertegenwoordiger van onze zustergemeente uit de "Hervormde Gemeente Veenendaal" deel.

Onderwerpen vergadering
De onderwerpen die in de AK worden behandeld, omvatten zaken als: de begrotingen, jaarverslagen, voortgangsrapportages, preekroosters, collectes, opzetten en uitvoeren van wijkoverstijgende activiteiten, een verdeling van de gelden en het personeel over de wijken, ingrijpende verbouwingen of nieuwbouw, de afstemming tussen de wijken, afstemming met de classis en de PKN organen, et cetera. In het kerkblad Samen Een wordt een kort verslag opgenomen van de besproken onderwerpen op elke AK vergadering.

Moderamen
Het moderamen van de AK bereidt de vergaderingen voor en de AK komt ca. 7-8 maal per jaar bijeen. Het moderamen van de AK bestaat uit de volgende personen:
  • Gerrit Hagelstein (voorzitter)‚Äč
  • Wim van Haeringen (scriba)
  • Ds. John Boogaard (assessor)
  • Bert Geerken (voorzitter College van Diakenen)
  • Arend Flier (voorzitter College van Kerkrentmeesters)
Samenstelling van de AK

Plaatselijke regelingen
Het "leven en werken" van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Veenendaal en haar wijkgemeenten is vastgelegd in de plaatselijke regelingen. De laatste versie van de plaatselijke regeling kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken. 

Klik hier voor de regeling van de Protestantse Gemeente Veenendaal
Klik hier voor de regeling van wijkgemeente De Open Hof
Klik hier voor de regeling van wijkgemeente ZuidWest


Beleidsplan
De AK werkt met een beleidsplan dat in principe telkens voor de periode van 4 jaar wordt opgesteld. De laatste versie van het beleidsplan van de AK kunt u downloaden door op onderstaande link te klikken. 

Jaarlijkse gemeenteavond
Daarnaast streeft de AK naar een jaarlijkse gemeenteavond om te gevoerde beleid aan de gemeente toe te lichten en voor te leggen en eventueel om instemming te vragen bij belangrijke keuzes of beslissingen.

Procedure misbruik in de PGV
Indien u in Veenendaal, over iemand die namens de PGV of één van de wijkgemeenten van de PGV opereert, een klacht heeft over seksueel of ander soort misbruik in een pastorale of gezagsrelatie, dan kunt u, geheel vertrouwelijk, het meldpunt benaderen voor advies of hulp. 

 
terug