Meldpunt Misbruik in de PG Veenendaal Meldpunt Misbruik in de PG Veenendaal

Seksueel of ander soort misbruik in een pastorale of gezagsrelatie in de kerk

Indien u over iemand die namens de Protestantse Gemeente Veenendaal (PGV) of één van de wijkgemeenten van de PGV opereert, een klacht heeft over seksueel of ander soort misbruik in een pastorale of gezagsrelatie, dan kunt u, geheel vertrouwelijk, het meldpunt benaderen voor advies of hulp. Dat meldpunt opereert geheel onafhankelijk van de kerkenraden van de wijken in Veenendaal en bij een ernstige zaak kan men eventueel de classis vragen om advies of hulp. Dat is procedureel zo geregeld om eventuele slachtoffers te faciliteren om hun verhaal te doen of hun vraag te stellen.


Vertrouwenspersonen

Bij een klacht over misbruik in de PGV, kan elk lid van de PGV zich altijd rechtstreeks wenden met zijn/haar klacht tot de vertrouwenspersoon, die daarvoor door de Algemene Kerkenraad is aangesteld. 

  • Mevrouw Ivonne van der Meer,
    telefoonnummer: 06–30357256
  • De heer Heine Algra
    telefoonnummer: 06-40550797

e-mail: vertrouwenspersoon@pkn-veenendaal.nl

Zij zijn bekend met de gedragscode en procedure binnen de PKN en gaan strikt vertrouwelijk te werk. U vindt hun namen ook achterin Samen Eén onder de rubriek "Handig om te Weten" 

Procedure Klachtenbehandeling PGV

Als u wilt weten hoe de procedure klachtenbehandeling in de PGV is geregeld en waar u als Veenendaler terecht kunt, kunt u de
procedure klachtenbehandeling PGV bekijken en eventueel downloaden door op onderstaande link te klikken.
Bekijk en/of download de klachtenprocedure van de PGV


Procedure misbruik PKN

Wilt u meer details over de procedure die de Protestantse Kerk Nederland (PKN) hanteert, dan kun die informatie vinden op de website van de PKN.  
 

terug