Kerkblad Samen Een Kerkblad Samen Een
Iedere twee weken geven wij het kerkblad Samen Eén uit. Hierin wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de nieuwe leden, van de kerkdiensten en van diverse gebeurtenissen binnen de diverse wijkgemeenten.

Eindredactie

Henni Kraaijer 06-46149620
Anneke Veldhuis 06-41489770
mail: sameneenveenendaal@gmail.com

Een abonnement kost per jaar € 20,00 (met incassomachtiging € 18,50).
Voor een abonnement kunt u zich wenden tot het kerkelijk bureau.
terug