Kerkblad Samen Een Kerkblad Samen Een
Iedere twee weken geven wij het kerkblad Samen Eén uit. Hierin wordt de gemeente op de hoogte gehouden van de nieuwe leden, van de kerkdiensten en van diverse gebeurtenissen binnen de diverse wijkgemeenten.

Eindredacteur
P.J.H.M. van Veen 
Tuinfluiter 15
3906 NP Veenendaal
0318-521065 of mobiel 06-5369 8721
mail: sameneenveenendaal@gmail.com

Een abonnement kost per jaar € 16,10 (met incassomachtiging € 15,00).
Voor een abonnement kunt u zich wenden tot het kerkelijk bureau.
terug