Kerk en Minima Kerk en Minima
helpt de medemens in nood
Kerk en Minima is een interkerkelijke, onafhankelijke Stichting. Het doel van de Stichting is: een helpende hand bieden aan de medemens in nood. Alle inwoners van Veenendaal, ongeacht afkomst, leeftijd, religie of nationaliteit kunnen ons benaderen voor hulp. Iedereen is welkom bij ons. Als bijvoorbeeld bij instanties en overheid geen hulp meer mogelijk is, kan onze stichting uitkomst bieden. Dit kan gaan over een bijdrage aan voedsel, het beschikbaar stellen van goederen, zoals een koelkast, een fiets voor uw schoolgaande kind, of wat maar acuut om een oplossing vraagt. Wij helpen praktisch, snel  discreet en zonder overbodige formaliteiten.

Wij leveren geen goederen meer uit eigen opslag (zoals voorheen), maar kunnen wel bijdragen aan uitgaven bij leveranciers of kringloopwinkels voor de inrichting van uw (nieuw betrokken) woning, als eigen middelen niet volstaan.

Voor schuldsanering zijn andere instanties .Wij hebben goede relaties en korte lijnen naar diverse hulpinstanties in Veenendaal, waar wij u naar kunnen verwijzen. Ook kunnen wij het contact voor u leggen, als u daar toestemming voor geeft.

Wij leggen verantwoording af aan de diaconieën van de Veenendaalse kerken, via een door hen gevormd platform.

Voor verdere informatie en voor het indienen van een aanvraag verwijzen we u naar de website:
www.kerkenminima.nl
terug