PGV Gemeentevergadering PGV Gemeentevergadering
Beste gemeenteleden,

Het is weer tijd voor een mededeling vanuit de Algemene Kerkenraad. Dit najaar willen we een gemeenteavond organiseren op dinsdag 31 oktober 2023. Onderstaand de agenda/opzet voor de gemeenteavond die om 19.30 uur begint in De Open Hof.

Vanaf 19.10 is er inloop met koffie, thee of een glaasje water.

De agenda voor de gemeenteavond van de PGV

1. Opening door voorzitter AK

2. Generaties in de kerk samen onderweg: hoe doe je dat?
Onze nieuwe predikanten, Loeki van der Laan en Rob van de Wetering, gaan met ons op pad om dit thema te verkennen. Je hebt niet je wandelschoenen nodig, maar neem zekerheidshalve wel je smartphone mee.

Pauze

3. Huishoudelijk deel met toelichting van College van Kerkrentmeesters en Algemene Kerkenraad op:
- de staat van onze financien;
- de monumentenstatus van de Petrakerk. Wat betekent deze voor onze huidige en toekomstige manier van kerkzijn?;
- de samenwerking tussen beide wijken: wat is nodig? Wat is mogelijk?

Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid vragen te stellen.

Wij nodigen u/jullie/jou graag uit om bij deze gemeenteavond te zijn en zien uit naar jullie komst.

Met vriendelijke groet,
namens het moderamen van de Algemene Kerkenraad,

Wim van Haeringen (scriba)
Gerrit Hagelstein (voorzitter)
terug