Geef vrede, Heer, geef vrede Geef vrede, Heer, geef vrede

De Protestantse Gemeente Veenendaal heeft met afschuw kennis genomen van de opgelaaide strijd tussen Hamas en Israël, met vele doden, gewonden en verwoestingen tot gevolg.

We nemen afstand van de wreedheden die samenlevingen kapot maken en de wraakzucht die het geweld oproept. We leven mee met alle slachtoffers, Israëliërs én Palestijnen en alle andere betrokkenen. We bidden voor vrede en verzoening, niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook elders in de wereld. We belijden dat vrede en gerechtigheid tot de essentiële waarden van ons geloof behoren.

Vanaf vandaag (13 okt., 2023) hangt in en bij beide kerken de vredesvlag als een appèl tot aanhoudend gebed. Komende week is het mogelijk een kaarsje aan te steken en te bidden tijdens de Open Kerk momenten in de Petrakerk. Iedereen is van harte welkom op dinsdag- en woensdagmiddag van 14:00 - 15:30 uur en op donderdagavond van 19:00 - 20:00 uur. 

terug