Huis voor alle volken Huis voor alle volken
We hebben het verlangen om contacten te leggen in de buurt en in Veenendaal. Om een klein begin te maken zijn we vanaf januari twee dagdelen open met een “ weggeefkast” 
De buren worden uitgenodigd om gezellig langs te komen, wat mee te nemen, koffie te drinken, een gesprekje aan te gaan. Ook zullen er taallessen gegeven worden en in de toekomst hopen we te starten met een huiswerkgroep.

Wilt u ons meehelpen om mensen te laten delen in onze tijd, aandacht en bovenal Gods Liefde? We zoeken mensen voor de dinsdag van 13.00 - 14.30 uur en donderdag van 09.30-11.30 uur. Wilt u tijd vrijmaken of spullen aanleveren? 
Opgeven kan via Riette@icfveenendaal.nl of 06-40316604

Bij spullen voor de “weggeefkast” kun je denken aan:  stevig speelgoed, kinderboeken, serviesgoed, Tupperware spullen,  ect vazen. Het gaat om praktisch dingen die goed te gebruiken zijn.

Bid voor het werk onder de mensen die op zoek zijn naar een Thuis in Nederland 
terug