Persbericht samenvoegingen Persbericht samenvoegingen
Binnenkort is het zover: de huidige vier wijkgemeenten gaan samen in twee nieuwe wijkgemeenten. De afname van het ledental heeft er toe geleid dat voorjaar 2017 is besloten op termijn twee van de vier kerkgebouwen aan de eredienst te onttrekken: De Goede Reede in Veenendaal-West en Sola Fide aan de Eikenlaan.

Het besluit om twee kerkgebouwen te sluiten is een moeilijk maar noodzakelijk besluit geweest. De vier wijkkerkenraden hebben de uitdaging echter opgepakt. Wijkgemeente De Goede Reede en wijkgemeente Petrakerk gaan vanaf 9 juni samen kerken in de Petrakerk. Als nieuwe naam voor deze wijkgemeente is gekozen voor wijkgemeente ZuidWest. Kerkgebouw De Goede Reede wordt dan gesloten. Op zondag 2 juni is, met de nodige weemoed, de laatste kerkdienst in dit kerkgebouw. Wijkgemeente Sola Fide gaat samen met wijkgemeente Aller Erf. Dit samengaan gaat in op 7 juli a.s. Vanaf die datum komen de betrokken leden samen in wijkkerk De Open Hof (nu nog Aller Erf). De nieuwe wijkgemeente gaat dan verder onder de naam Wijkgemeente De Open Hof. Op 30 juni is de laatste kerkdienst in Sola Fide aan de Eikenlaan. Daarna wordt dit kerkgebouw gesloten.

In beide kerkgebouwen, De Open Hof en Petrakerk, wordt een aantal aanpassingen gedaan om de gebouwen geschikt te maken voor het samengaan. En ook om zo uiting te geven aan de te ontwikkelen missie en visie die beide kerkgemeenschappen in de Veense samenleving willen uitdragen: uitnodigend, missionair en ten dienste van elkaar en de medemens. Ontegenzeggelijk zal het voor een behoorlijk aantal kerkleden moeilijk zijn het hen zo vertrouwde gebouw te moeten loslaten. Tegelijkertijd biedt deze nieuwe start voor beide wijkgemeenten ook nieuwe kansen. Al geruime tijd wordt het samengaan zorgvuldig voorbereid. Ter gewenning zijn er het afgelopen jaar elke maand al gemeenschappelijke diensten gehouden. Met veel energie is en wordt gewerkt aan een nieuwe kerkgemeenschap waarin elk lid zich herkent en gekend weet. In de startfase worden diverse activiteiten georganiseerd om het samengaan zo goed mogelijk te laten verlopen.

De afgelopen periode is hard gewerkt aan de nieuwe organisatie van de Protestantse Gemeente te Veenendaal. Na de zomervakantie zullen ook de twee nieuwe wijkkerkenraden gevormd zijn. Daarmee is dan ook de bestuurlijke organisatie op orde.

Adressen:
Wijkgemeente De Open Hof, kerkgebouw De Open Hof, Ronde Erf 86, 3902 CZ Veenendaal
Wijkgemeente Zuid West, kerkgebouw Petrakerk, Kerkewijk 135, 3901 EA Veenendaal

Voor meer informatie: Gerrit Hagelstein, voorzitter van de Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente te Veenendaal, tel. 06-55121281

Het volledige persbericht kunt u nalezen en/of downloaden.

 
terug