Spoorboekje samenvoeging Spoorboekje samenvoeging
Na een bijna twee jarig samen-op lopen, gaan begin juni/juli de gemeenten “De Goede Reede” en de Petrakerk” samen verder als “Wijkgemeente Zuid-West”, en de gemeenten Sola Fide en Aller Erf als Wijk-gemeente De Open Hof”. De  plaatselijke regelingen van de twee nieuwe wijkgemeenten en de Algemene Kerkenraad  die hieraan te  grondslag liggen, zijn aangepast en in concept beschikbaar. Tevens is er een concept beleidplan voor de gehele Protestantse Gemeente Veenendaal.

Het concept beleidsplan van de PGV kunt u inzien en downloaden door op deze link te klikken.


De concept plaatselijke regeling van de Algemene Kerkenraad kunt u inzien en downloaden door op deze link te klikken.

Voor de concept plaatselijke regelingen van beide nieuwe wijkgemeenten kunt u terecht op de websites van de wijkgemeenten.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de scriba van de Algemene Kerkenraad

 
terug