Algemene informatie College van Kerkrentmeesters Algemene informatie College van Kerkrentmeesters
Samenstelling
Het College van Kerkrentmeesters, waarin iedere wijk door twee personen is vertegenwoordigt, bestaat samen met de voorzitter, scriba en penningmeester uit elf personen. De laatste drie zijn bovenwijks benoemd. De voorzitter van het College van Kerkrentmeesters maakt deel uit van het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

Doelstelling
Het College van Kerkrentmeesters draagt de verantwoording voor de materiële en financiële zaken binnen onze gemeente, zoals het in stand houden van de gebouwen, de betaling van de salarissen en het beheer van onze financiële middelen. Het College van Kerkrentmeesters komt maandelijks bijeen, dit gebeurt per jaar per toerbeurt, in één van de twee wijken.


Financiële verantwoording
Het College van Kerkrentmeesters publiceert ieder jaar een begroting voor het lopende jaar en de jaarrekening van het voorgaande jaar. Beide worden vastgesteld in de Algemene Kerkenraad. Zowel de begroting van het lopende jaar als de (voorlopig) vastgestelde jaarrekeningen kunt u hieronder downloaden.


Toelichting op de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Veenendaal

Begroting 2024
Begroting 2023
Begroting 2022
Begroting 2021
Begroting 2020
Begroting 2019

Jaarrekening 2023
Jaarrekening 2022
Jaarrekening 2021
Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
 
terug