Algemene informatie College van Diakenen Algemene informatie College van Diakenen
Samenstelling
Het College van Diakenen, waarin iedere wijk door één personen (Diaken) is vertegenwoordigt, bestaat samen met de voorzitter, scriba en penningmeester uit zeven personen. De laatste drie zijn bovenwijks benoemd.
De voorzitter van het College van Diakenen maakt deel uit van het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

Doelstelling
Het college van Diakenen deelt de visie op het diaconaat in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. In een aantal gevallen hebben mensen naast geestelijke zorg ook behoefte aan hulp op andere terreinen. In die gevallen kan een beroep gedaan worden op de diaconie. De diaconie werkt met een aantal kerken in Veenendaal samen met de Stichting Hulp in Praktijk (HIP) daar kunt u ook terecht voor veelal praktische hulp vragen. Naast de hulpverlening richt de diaconie zich ook nog op de wijkopbouw, door jongeren te betrekken bij het kerkenwerk, deelname aan het bestuur van maatschappelijke organisaties en participatie in de erediensten door onder andere de inzameling van de gaven en de bediening van het Heilig Avondmaal.


Beleidsplan
Het college van diakenen heeft een beleidsplan voor de periode 2021-2025 opgesteld. De algemene kerkenraad heeft dit plan goedgekeurd. Naast de activiteiten die doorlopend en permanent aandacht krijgen, zijn er speerpunten. Dat zijn de verwachte toename van aanvragen voor individuele financiële ondersteuning en de leidraad waarmee voortaan aanvragen voor diaconale ondersteuning van stichtingen en verenigingen worden getoetst.
Het volledige beleidsplan is hier te downloaden.


Financiële verantwoording
Het College van Diakenen publiceert ieder jaar een begroting voor het lopende jaar en de jaarrekening van het voorgaande jaar. Beide worden vastgesteld in de Algemene Kerkenraad. Zowel de begroting van het lopende jaar als de (voorlopig) vastgestelde balans van de baten en lasten kunt u hieronder downloaden.

NB. Vanwege de corona maatregelen is de Jaarrekening 2019 nog niet definitief vastgesteld.

Begroting 2021
Begroting 2020
Jaarrekening 2019 
Jaarrekening 2018 
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016


Verjaardagsfonds
De gemeenteleden van de PGV kennen het allemaal: Op je verjaardag krijg je een felicitatiekaart van het Verjaardagsfonds met het verzoek een gift over te maken. In beide wijkgemeenten verzorgen 2 gemeenteleden al vele jaren het versturen van de kaarten. Wij doneren uit dankbaarheid voor 'weer een jaartje erbij'. Na aftrek van kosten voor drukwerk en porti is er ongeveer €10.000 per jaar om te besteden aan goede doelen. Doet u ook mee op uw verjaardag?

Bestemmingen 2020
 
terug