Commissie Kerk en Israël Commissie Kerk en Israël
In de kerkorde van de Protestantse Kerk Nederland staat onder artikel 3 als eerste genoemd: “De kerk is in al haar geledingen geroepen het gesprek met Israël te zoeken en gestalte te geven aan de verbondenheid met Israël”.
Vanuit die 'opdracht' worden al vele jaren door de commissie Kerk en Israël diverse activiteiten georganiseerd. Doel daarbij is om onze gemeente informatie te verschaffen, zodat er begrip en bewustzijn ontstaat over de relatie die wij als Kerk met Israël hebben. Bij 'Israël' moet gedacht worden aan zowel het land, de staat en het, overal ter wereld wonende, volk.

Activiteiten:
  • Jaarlijks wordt er tenminste één activiteit georganiseerd, die  het doel zoals hierboven omschreven is, als uitgangspunt heeft. Deze activiteit staat vermeld in het programmaboekje van V.I.S. en t.z.t. via de andere media.
  • Input voor de Israëlzondag en de publiciteit daar omheen.
  • In samenwerking met SAMEN EEN artikelen plaatsen die toegestuurd worden door de Landelijke- of Provinciale Kerk en Israël Commissie
  • Bezoeken van landelijke- en regionale dagen, waar plaatselijke commissies samenkomen. 
Actueel
Kerk en Israël bijeenkomst
De lezing van Rabbijn Clary Rooda over Eco-Kasjroet (de ecologische benadering van de Joodse Spijswetten) die op 12 november 2020 zou plaatsvinden is uitgesteld.
Zodra de omstandigheden het toelaten zoeken we een nieuwe datum.

Commissie Kerk en Israël
 
terug