dinsdag 24 maart 2020

V&T - Dietrich Bonhoeffer (AFGELAST!!)

Datum: 
 dinsdag 24 maart 2020
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00
Locatie: 
 Trefpunt, Petrakerk, Kerkewijk 135, ingang Dennenlaan

Prof. dr. G.C. Den Hertog emeritus-hoogleraar van de Theologische Universiteit Apeldoorn De jonge Duitse dominee Dietrich Bonhoeffer neemt meteen stelling als er maatregelen tegen de joden dreigen, na de machtsovername door de nationaalsocialisten.
In 1935 gaat hij leidinggeven aan een postuniversitaire opleiding voor theologische kandidaten van de Belijdende Kerk. Dat seminarie vult hij bewust in als een christelijke leefgemeenschap, die de Bergrede als leefregel serieus neemt en een vrijplaats in de nazistaat vormt.
Wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt laat Bonhoeffer zich bij het verzet tegen Hitler betrekken en werkt hij mee onder de dekmantel van V-Mann (geheim agent). Ruim een jaar voordat de aanslag van 20 juli 1944 op Hitler wordt uitgevoerd, wordt hij gearresteerd en op 9 april 1945 opgehangen.
Welke rol hebben Bijbel en gebed gespeeld in hoe hij zijn weg is gegaan? | Contact: Janne-Marie van Heteren, 556431, jmvheteren@hotmail.com

terug