PGV Vitaal projectsite

PGV Vitaal projectsite
De Protestantse Gemeente Veenendaal (PGV) is een levendige gemeente. Aan veel voorwaarden voor gezond gemeente-zijn wordt voldaan. Er dreigen echter donkere wolken met betrekking tot een van die voorwaarden: gezonde financiën. We voorzien bij ongewijzigd beleid, dat de inkomsten steeds meer achterblijven bij de uitgaven. Een gat dat jaarlijks groter wordt. Het is nu tijd om maatregelen te nemen. De afgelopen jaren zijn al heel wat plannen gemaakt om het gat te kunnen dichten. Een van die plannen is het afstoten van kerkgebouwen. Parallel hieraan doorlopen de vier wijkgemeenten een proces om de PGV om te vormen naar een toekomstvaste en vitale geloofsgemeenschap met twee kerkgebouwen. Dit proces is omgedoopt tot PGV Vitaal.

Op deze pagina treft u alle informatie aan rondom PGV Vitaal, waaronder het informatiebulletin dat periodiek zal worden opgesteld. U kunt zich ook aanmelden om automatisch de laatste versie te onvangen via e-mail.

Wanneer u vragen heeft rondom PGV Vitaal kunt u contact opnemen met de scriba van uw eigen wijkgemeente of een mail sturen naar .
terug