Persbericht kerksluiting (23-02-2017)

Persbericht kerksluiting (23-02-2017)
PROTESTANTE GEMEENTE VEENENDAAL VERKOOPT TWEE KERKGEBOUWEN
 
PGV wil investeren in gemeenteopbouw

VEENENDAAL, 23 februari 2017 – De Protestante Gemeente Veenendaal (PGV) gaat met minder kerkgebouwen de toekomst in. Maar ook met een groter elan. Onder het motto ‘PGV Vitaal’ kwam vorig jaar een proces op gang dat moet leiden tot de samensmelting van wijkgemeenten en tot de verkoop van twee kerkgebouwen. Welke dat zijn, werd woensdagavond 22 februari duidelijk tijdens een massaal bezochte gemeenteavond in wijkkerk De Goede Reede aan de Vondellaan. 
 
Pijnlijke boodschap
De PGV bestaat nu uit de wijkgemeenten Aller Erf, Centrum-Zuid Sola Fide, Centrum-Zuid Petrakerk en De Goede Reede. De wijken Aller Erf en Sola Fide gaan de komende jaren nauw samenwerken evenals de Petrakerk en De Goede Reede. De Algemene Kerkenraad maakte op 22 februari bekend dat de gebouwen Sola Fide aan de Eikenlaan en De Goede Reede aan de Vondellaan zullen worden verkocht. De nieuw te vormen wijkgemeenten krijgen de beschikking over het kerkgebouw aan Het Ronde Erf en over de Petrakerk aan de Kerkewijk. Een pijnlijke, onontkoombare boodschap voor de massaal opgekomen PGV-leden.
 
Gemeenteopbouw
Begin 2016 werd al duidelijk dat de financiële prognoses van de huidige vier wijkgemeenten niet positief waren. Reden voor de Algemene Kerkenraad om het proces PGV Vitaal te starten. Daarin gaan mensen voor stenen. Predikantsplaatsen blijven behouden. De PGV wil investeren in gemeenteopbouw. Iets van die vitaliteit werd duidelijk tijdens de gemeenteavond op 22 februari. Leden gaven aan de schouders eronder te willen zetten, om te komen tot twee bloeiende wijkgemeenten. De heer Niezing, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, kijkt terug op een lastige avond met een moeilijke boodschap die toch in een goede, hoopgevende sfeer is verlopen.
 
terug