Persbericht kerksluiting (29-06-2017)

Persbericht kerksluiting (29-06-2017)
PROTESTANTE GEMEENTE VEENENDAAL VERKOOPT TWEE KERKGEBOUWEN
 
PGV wil investeren in gemeenteopbouw

VEENENDAAL, 2 juli 2017 – De Protestante Gemeente Veenendaal (PGV) gaat met minder kerkgebouwen de toekomst in. Maar ook met een groter elan. Onder het motto ‘PGV Vitaal’ kwam vorig jaar een proces op gang dat moet leiden tot de samensmelting van wijkgemeenten en tot de verkoop van twee kerkgebouwen. Op Woensdagavond 28 juni heeft de Algemene Kerkenraad een definitief besluit genomen dat gelijk is aan het eerder genomen voorgenomen besluit.

Pijnlijke boodschap
De PGV bestaat nu uit de wijkgemeenten Aller Erf, Centrum-Zuid Sola Fide, Centrum-Zuid Petrakerk en De Goede Reede. De wijken Aller Erf en Sola Fide zijn reeds een proces gestart van een nauwere samenwerking evenals de Petrakerk en De Goede Reede. De Algemene Kerkenraad maakte op zondag 2 juli in een kanselboodschap bekend dat de gebouwen Sola Fide aan de Eikenlaan en De Goede Reede aan de Vondellaan zullen worden verkocht. De nieuw te vormen wijkgemeenten krijgen de beschikking over het kerkgebouw aan Het Ronde Erf en over de Petrakerk aan de Kerkewijk. Een pijnlijke, onontkoombare boodschap, die genomen is na een langdurig en intensief afwegingsproces.
 
Gemeenteopbouw
Begin 2016 werd al duidelijk dat de financiële prognoses van de huidige vier wijkgemeenten niet positief waren. Reden voor de Algemene Kerkenraad om het proces “PGV Vitaal” te starten. Daarin gaan mensen voor stenen. Predikantsplaatsen blijven behouden. De PGV wil investeren in gemeenteopbouw. Op 22 februari j.l. werd, tijdens een gemeenteavond, de gemeente op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit. Op dat besluit zijn veel reacties binnengekomen. Op 21 juni heeft de Algemene Kerkenraad tijdens een tweede gemeenteavond haar antwoord op die reacties toegelicht. De wijkkerkenraden van de 4 huidige wijken hebben aangegeven de schouders eronder te willen zetten, om te komen tot twee bloeiende wijkgemeenten. De Algemene Kerkenraad kijkt terug op een langdurig proces en een moeilijke periode, waar wij moesten besluiten om een keuze te maken om 2 van onze 4 mooie gebouwen te sluiten. De gemeenteavond op 21 juni is in een goede, hoopgevende sfeer verlopen.
 
terug