Kerkgebouwen Sola Fide en Goede Reede verkocht Kerkgebouwen Sola Fide en Goede Reede verkocht
Op Oudejaarsdag 2019 zijn de kerkgebouwen Sola Fide en De Goede Reede verkocht. De beoogde koper Compactas is in oktober jl. failliet verklaard en kon de gebouwen daardoor niet meer afnemen. Het College van Kerkrentmeesters is vervolgens op zoek gegaan naar nieuwe kopers en heeft deze gevonden. Sola Fide is gekocht door Ingenious Vastgoed en De Goede Reede door Koppel Holding BV. Wat de nieuwe bestemming van de gebouwen is op dit moment nog niet bekend. Het is aan de kopers om die bestemming te bepalen. Met de curator zijn verder afspraken gemaakt over de verdeling van de eerder door Compactas gestorte waarborgsom. In totaal leidt deze nieuwe transactie tot een hogere opbrengst voor de PGV dan in het geval er in oktober aan Compactas zou zijn verkocht.

Het College van Kerkrentmeesters begrijpt dat er mogelijk vragen zijn over deze transactie en de gevolgen daarvan voor de financiële positie van de PGV. Het voornemen is dan ook medio februari 2020 een gemeenteavond te beleggen waarin de financiële positie van de PGV wordt toegelicht. Dit mede in het licht van de dan bekende opbrengst van de Actie Kerkbalans en de exploitatiebegroting voor 2020. Nadere toelichting op de begroting 2020 leest u in de eerstkomende Samen Een.

Arend Flier (vz. College van Kerkrentmeesters)
Gerrit Hagelstein (vz. Algemene Kerkenraad)
 
terug